העוצמה בטיפול קבוצתי

IMG_5010

טיפול קבוצתי

הטיפול הקבוצתי נמצא יעיל ואפקטיבי אומר קנז (1987). יאלום ולשץ' (2005) בדקו ומצאו  אחד עשר גורמים תרפויטיים בקבוצה: מתן תקווה,אוניברסליות, חילופי מידע, אלטרואיזם, חוויה מתקנת של קבוצת המשפחה ראשונית, פיתוח טכניקות של חיברות, התנהגות חקיינית, למידה בין-אישית, לכידות קבוצתית, קתרזיס וגורמים קיומיים.

 

                                                                 למה לעבור את זה  לבד?

מקנזי, (MacKenzie, 1997b, אצל רוטאן וסטון, 2001), יצר ארגון מחדש של הגורמים התרפויטיים וריכזם לארבעה גורמים:

  • תמיכה ותחושת שייכות לקבוצה, הכוללת לכידות קבוצתית, אוניברסליות, אלטרואיזם, קבלה ותקווה
  • גילוי עצמי, חשיפה עצמית וקתרזיס
  • למידה
  • עבודה פסיכולוגית,למידה בינאישית ותובנה.

רוטאן וסטון (2001), לאחר שבדקו מחקרים אודות אפקט של גורמים תרפוייטים שונים בקבוצה, הסיקו כי משתתפים שונים הפיקו תועלת ממרכיבים תרפוייטים שונים בהתאם לצרכי המשתתפים. לדבריהם, תמיכה וקבלה הם יסודות חיוניים למטופלים כבסיס להעז ולחקור דרכים חדשות, לבחינת מערכות יחסים בינאישיות ותוך אישיות. שינוי יושג בתהליך של תרפיה קבוצתית באמצעות גורמים תרפוייטים אלו: תמיכה – והתחושה שהוא מובן,  גילוי עצמי, למידה ועבודה פסיכולוגית.  "מישהו שומע אותם מבחוץ" (גורביץ, 2011).

לדברי מורנו (Moreno, 1939) הכלי הפסיכודרמאטי הוא כלי טיפולי יעיל. לתפישתו, מוקד התהליך התרפויטי מתרחש במפגש המתקיים בין אנשים ובין תפקידים ולא מתרחש בהעברה של המטופל למטפל, כתפיסתו של פרויד. מורנו ראה במפגש, ולא ביחסי ההעברה, את מוקד התהליך התרפויטי בפסיכודרמה, ואת הרגש המתקיים במפגש הבין-אישי כינה 'טלא'.

בפסיכודרמה מצויות טכניקות בהן ניתן להעזר בטיפול קבוצתי: טכניקת  'המרת התפקיד' וטכניקת 'המראה', מאפשרות למטופל לגלם באופן פסיכודרמטי תפקיד סימבולי כשהוא מתקשה לגלם את תפקיד עצמו או הקרובים לו, ובאופן זה המטופל יכול 'לראות עצמו' באמצעות אגו מסייע.

ביבליוגרפיה:

גורביץ, ז' (2011). שיחה. תל אביב:  הוצאת בבל.

יאלום, א' (2005). טיפול קבוצתיתיאוריה ומעשה.  ירושלים:  כנרת בית הוצאה לאור.

Kellerman, P. f (1992).Focus on psychodrama.Jessicakingsley publishers

Moreno, J.L. (1939). Psychodramatic Treatment of Psychoses. In J. Fox (Ed.), The Essential Moreno: Writings on Psychodrama, Group Method, and Spontaneity by J. L. Moreno (pp. 71-84). New Paltz, NY: Tusitala Publishing.

Moreno, J. l. (1985).Psychodrama ,vol.. i. Beacon house inc