האם עובד בעל תחושת שייכות לארגון הוא עובד טוב יותר?

שאלה זו עלתה במחקר  של הפרופסורים: דן קייבל, פרנצ'סקה ג'ינו ובריידלי סטאטס, שבדקו איך להגדיל שביעות רצון לקוחות ובמקביל לגרום לעובדים להתמיד במקום עבודתם? התשובה המפתיעה, התגלתה לאחר שנבדקים השתתפו בסדנה בת מספר שעות בלבד. 

אל המחקר הזה נחשפתי כשקראתי את ספרה של ד"ר איימי קאדי 'נוכחות', שיצא לאור בישראל השנה (2017), בו היא מתארת כיצד להשתמש בשפת הגוף כדי להתמודד עם אתגרים בהצלחה.

בין המחקרים שסקרה היו מחקרים שבדקו ארגונים המתמקדים בתהליך החיברות של העובדים החדשים – בזהות  החברה ובצרכיה, במקום להכיר בזהות ובצרכים של הפרט. מחקרים אלה מוכיחים, שכאשר אנשים מביאים את האיכויות הייחודיות שלהם אל מקום העבודה, הם מרוצים יותר ותפקודם טוב יותר.

כך, באחד המחקרים שערכו קייבל ועמיתיו במוקד שירות טלפוני, עברו כל העובדים החדשים סדנה בת חצי יום ((!). חלק מהם השתתפו בסדנה ששמה את הדגש על העצמי האמיתי הטוב יותר שלהם, חלק אחר מהעובדים השתתפו בהדרכה ששמה את הדגש על הגאווה שיש להפיק מהארגון החדש, וקבוצה שלישית היתה קבוצת ביקורת.

מתברר כי העובדים שעודדו אותם לבטא את העצמי האמיתי הטוב ביותר שלהם ולשלב אותו, ביצעו את עבודתם טוב יותר מהעובדים בשתי הקבוצות האחרות. הדבר בא לידי ביטוי בדירוג שביעות רצון הלקוחות ובכך שהעובדים התמידו בעבודתם זמן רב יותר, במיוחד במגזר בו יש תחלופה גבוהה של עובדים.

"כך", אומרת קאדי, "באמצעות מציאת העצמי האמיתי הטוב ביותר שלנו, האמונה בו, ביטויו ושילובו, בייחוד אם אנו עושים זאת ממש לפני אתגרים גדולים- אנו מפחיתים את החרדה שלנו מדחייה חברתית ומגדילים את הפתיחות שלנו לזולת".

 לפרטים נוספים על סדנה לעובדים באמצעות פסיכודרמה-

. 054-4940915